Kadry i płace

Przechowywanie dokumentacji w przedsiębiorstwie

Sposób przechowywania dokumentacji powinien zapewnić utrudniony dostęp osobom nieuprawnionym oraz łatwość w odszukiwaniu w przypadku kontroli czy innej zaistniałej potrzeby. To z kolei wiąże się z odpowiednią segregacją i systematyzacją papierów (według kolejności alfabetycznej i zgodnie z okresami płatniczymi). Archiwum powinno znajdować się w siedzibie firmy, a prawidłowy system zabezpieczeń ma za zadanie chronić dokumenty przed zniszczeniem, rozpowszechnianiem czy wprowadzaniem do nich niekorzystnych zmian. Rozliczenia podatkowe Z artykułu 86 Ordynacji

Formy zatrudnienia dla pracowników

Czym jest umowa o pracę? Jakie są różnice między umowa zlecenia a umową o dzieło? Umowa o pracę Czynność prawna określona przepisami Kodeksu Pracy. Zawierana w wyniku złożenia oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę. Umowa o pracę przybiera z reguły postać pisaną, jednak dopuszczalne jest jej zawarcie w sposób ustny (przy późniejszym spisaniu). Wyróżniamy umowy zawierane na okres próbny, na czas określony i nieokreślony. Poza wymienionymi istnieje także umowa zawierana