Księgowość

Jak wybrać biuro księgowe? cz.2

Wybór księgowego na stałe to ważny aspekt w prowadzeniu firmy. Warto się nad tym zastanowić, gdyż powierzamy rachunki naszej firmy obcym osobom. O cechach odpowiedniego biura księgowego przeczytać można również w pierwszej części artykułu http://companyaccounts.pl/jak-wybrac-biuro-ksiegowe/ Metody pracy Czy firma, której ofertę przeglądasz korzysta z nowych technologii, czy raczej ze starych i utartych sposobów postępowania? Czy oferuje możliwość prowadzenia księgowości elektronicznej? Z jakiego sprzętu i programów korzysta? Pamiętaj, że taki sprzęt

Programy dla biur rachunkowych

Dobrze dobrany program może ułatwić pracę i zarządzanie firmą. Zapis elektroniczny staje się coraz powszechniejszą formą prowadzenia księgowości. Ma ona wiele zalet; ogranicza czas potrzebny na wyszukiwanie dokumentów, zmniejsza koszty archiwizacji danych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony na wysokim poziomie. Zarządzenie elektroniczne pozwala na identyfikację osób ubiegających się o dostęp do danych. Poza tym daje możliwość szczegółowej systematyki i analizy dokumentów w bardzo krótkim czasie. To sposób na pożegnanie się raz

Jak wybrać biuro księgowe? cz.1

Zdecydowałeś, że prowadzenie księgowości firmy powierzysz innej osobie. Masz jednak wątpliwości, czy to dobry wybór. Jakie cechy posiada odpowiednie biuro księgowe? Czym należy się kierować przy wyborze księgowego na stałe? Po pierwsze uprawnienie Najważniejszą rzeczą przy wyborze księgowego jest upewnienie się, czy dana osoba posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Na stronie internetowej polskiego rządu znajduje się wykaz osób posiadających powyższy dokument. Zgodnie z prawem usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych może oferować

Jak rozliczyć dietę?

Podróż służbowa to wykonywanie powierzonych zadań poza miejscem pracy. Każde takie zlecenie wiąże się z kosztami przejazdu i noclegu pracownika, które zgodnie z przepisami prawa, pracodawca jest zobowiązany pokryć. Wybór środka transportu należy do pracodawcy; może być to środek komunikacji publicznej, samochód osobowy, a nawet motorower. Dla powyższych pojazdów uwzględnia się stawki za każdy kilometr pokonanej trasy; i tak stosuje się: od 0,5214 do 0,8358 zł do samochodów osobowych (

Rozliczanie przychodów i kosztów

Przychody i koszty Dochód i przychód nie są pojęciami o jednakowym znaczeniu. Dochód jest różnicą między przychodem a poniesionymi kosztami, czyli pewną finansową nadwyżką umożliwiającą np. dalszy rozwój firmy czy zaspokojenie innych potrzeb. Przychodami nazywamy ogół wpływów firmy, czyli wszelkie korzyści poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy przychody finansowe, operacyjne i te związane ze sprzedażą. Przychody finansowe to benefity uzyskane wskutek dokonywanych inwestycji; wynikające z faktu posiadania lokat bankowych,

Zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych

Czym jest ubezpieczenie? Na wstępie niniejszego artykułu należy wyjaśnić znaczenie zagadnienia podstawowego, jakim jest ubezpieczenie. To rodzaj obowiązku ciążącego na firmie ubezpieczeniowej, który wynika z umowy zawartej z osobą fizyczną. Stanowi zabezpieczenie finansowe dla szkód powstałych na mieniu, zdrowiu i życiu. Innymi słowy: jest to asekuracja pieniężna dla strat mogących wystąpić w przyszłości; nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych i chorób. Początki tej instytucji sięgają Starożytnego Rzymu; gdzie pierwsze formy wzajemnej pomocy