ZUS i podatki

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe są przewidzianymi w ustawie zwolnieniami i obniżkami podstawy opodatkowania. Wyróżniamy kilka rodzajów obniżek. Pierwszą grupą są zniżki wynikające z poniesionych przez podatnika kosztów związanych z uzyskaniem przychodu. Kolejną są ulgi z tytułu egzystencji (np. leczenie osoby niepełnosprawnej, ulga na leki, na psa asystującego, czy też potrzeb mieszkaniowych). Wyróżniamy także ulgi rodzinne – zwłaszcza te, związane z zaspokajaniem potrzeb dzieci; ulgi stymulujące, czyli takie, które mają za zadanie skłonić

Wybór formy opodatkowania

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z uzyskaniem licencji, koncesji czy tez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Ponadto, zgodnie z ustawowymi regulacjami, prowadzeniu własnej firmy powinny przyświecać zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów. Opodatkowanie w firmie Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru spośród czterech sposobów opodatkowania. Wyróżniamy zatem: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. W dalszej części artykułu pojawią się

Rozliczenie roczne PIT

Podatek jest jednostronnym, nieodpłatnym i przymusowym świadczeniem na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikającym z ustawy Ordynacja Podatkowa. Wierzycielem i poborcą podatku jest państwo lub samorząd. Z regulacji ustawowych wynika przedmiot i podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki i skale podatkowe, zwolnienia podatkowe, ulgi oraz podstawy płatności. Podatki są jednym ze źródeł dochodów państwa, to oznacza, że spełniają funkcję fiskalną. Kolejnym zadaniem pobieranej opłaty jest wpływanie, inaczej regulacja finansowej