Formy zatrudnienia dla pracowników

Czym jest umowa o pracę? Jakie są różnice między umowa zlecenia a umową o dzieło?

Umowa o pracę

Czynność prawna określona przepisami Kodeksu Pracy. Zawierana w wyniku złożenia oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę. Umowa o pracę przybiera z reguły postać pisaną, jednak dopuszczalne jest jej zawarcie w sposób ustny (przy późniejszym spisaniu). Wyróżniamy umowy zawierane na okres próbny, na czas określony i nieokreślony. Poza wymienionymi istnieje także umowa zawierana na czas wykonania danej pracy i umowa na zastępstwo. Z tytułu stosunku pracy wynikają zarówno obowiązki jak i uprawnienia dla stron. Podstawowym z nich to zobowiązanie do wykonywania określonej pracy, której charakter został ustalony w drodze umowy. Na pracodawcy z kolei ciąży obowiązek wypłaty wynagrodzenia w określonym terminie. Nie może przypadać później niż na dziesiąty dzień kolejnego miesiąca.

Umowa o pracę jest z pewnością najbardziej stabilną postacią zatrudnienia, która zapewnia stronie wykonującej obowiązki pracownika, wachlarz świadczeń oraz możliwość pełnopłatnego urlopu. Rocznie przysługuje pracownikowi 20 dni urlopu, jeżeli jego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat; a w przypadku pracowników z większym doświadczeniem zawodowym jest to okres 26 dni. Pamiętajmy, że okres ten wydłuża czas nauki (szkoła wyższa; średnia; zawodowa). Sam dokument w swej treści powinien zawierać istotne dla stosunku pracy informacje: określenie rodzaju i miejsca pracy, wykaz godzinnego wymiaru, datę podjęcia pracy oraz oczywiście warunki wynagrodzenia z jego dodatkowymi elementami (np. premii przysługującej z tytułu sprzedaży produktów).

Umowa o dzieło

Podstawy prawnej dla tej formy zatrudnienia nie należy poszukiwać w Kodeksie Pracy, lecz Kodeksie Cywilnym. Jest to zlecenie wykonania danej usługi za opłatą. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania dzieła – stąd wywodzi się nazwa umowy. Dzieło, czyli rezultat czyjejś pracy; utwór, program komputerowy, napisana książka, krzesło lub rezultat niematerialny np. naprawa przedmiotu lub udzielanie szkolenia innym pracownikom. Umowy o dzieło nie zobowiązują do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Umowa zlecenie

Podobnie jak w przypadku umowy o dzieło zastosowanie dla umowy zlecenia mają przepisy Kodeksu Cywilnego. To zobowiązanie do wykonywania danej czynności prawnej przez osobę fizyczną lub prawną. Zleceniobiorca nie musi wykonywać swoich obowiązków w określonym miejscu i czasie, ponadto może powierzyć realizację tych czynności osobie trzeciej. Praca z tytułu umowy zlecenia nie musi prowadzić do ściśle określonego rezultatu, liczy się sama czynność. Równocześnie pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w określonym terminie. Umowy zlecenia są objęte obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczanie społeczne.

Praca bez umowy

Praca na czarno, czyli praca bez zawierania umowy. Droga do zarobku, od którego nie trzeba będzie odprowadzać podatku. Niewątpliwie jest to sposób dla pracodawcy na obniżenie kosztów zatrudnienia, a dla osoby pracującej na uzyskanie wyższego wynagrodzenia. Brzmi zachęcająco, jednak czy można z pewnością powiedzieć, że jest to korzystna forma zatrudnienia? Po pierwsze, pracownik bez umowy nie jest objęty ubezpieczeniem, nie odprowadza także niezbędnych składek emerytalnych. Warto uzmysłowić sobie, że większość z ofert nielegalnego zatrudnienia dotyczy pracy fizycznej np. jako pracownik budowlany. W tej branży o poważną kontuzję nie trudno, ponadto jest to szczególny rodzaj wysiłku, który wykonywany latami, może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Polskie prawo nie przewiduje taryfy ulgowej dla niepracujących legalnie osób – warunkiem koniecznym do uzyskana renty jest przepracowanie okresu minimum 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *