jak rozliczyć PIT

Rozliczenie roczne PIT

Podatek jest jednostronnym, nieodpłatnym i przymusowym świadczeniem na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikającym z ustawy Ordynacja Podatkowa. Wierzycielem i poborcą podatku jest państwo lub samorząd. Z regulacji ustawowych wynika przedmiot i podmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki i skale podatkowe, zwolnienia podatkowe, ulgi oraz podstawy płatności. Podatki są jednym ze źródeł dochodów państwa, to oznacza, że spełniają funkcję fiskalną. Kolejnym zadaniem pobieranej opłaty jest wpływanie, inaczej regulacja finansowej