kadry

Formy zatrudnienia dla pracowników

Czym jest umowa o pracę? Jakie są różnice między umowa zlecenia a umową o dzieło? Umowa o pracę Czynność prawna określona przepisami Kodeksu Pracy. Zawierana w wyniku złożenia oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę. Umowa o pracę przybiera z reguły postać pisaną, jednak dopuszczalne jest jej zawarcie w sposób ustny (przy późniejszym spisaniu). Wyróżniamy umowy zawierane na okres próbny, na czas określony i nieokreślony. Poza wymienionymi istnieje także umowa zawierana