podatki w firmie

Wybór formy opodatkowania

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z uzyskaniem licencji, koncesji czy tez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Ponadto, zgodnie z ustawowymi regulacjami, prowadzeniu własnej firmy powinny przyświecać zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów. Opodatkowanie w firmie Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru spośród czterech sposobów opodatkowania. Wyróżniamy zatem: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. W dalszej części artykułu pojawią się