rozliczanie przychodów i kosztów

Rozliczanie przychodów i kosztów

Przychody i koszty Dochód i przychód nie są pojęciami o jednakowym znaczeniu. Dochód jest różnicą między przychodem a poniesionymi kosztami, czyli pewną finansową nadwyżką umożliwiającą np. dalszy rozwój firmy czy zaspokojenie innych potrzeb. Przychodami nazywamy ogół wpływów firmy, czyli wszelkie korzyści poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy przychody finansowe, operacyjne i te związane ze sprzedażą. Przychody finansowe to benefity uzyskane wskutek dokonywanych inwestycji; wynikające z faktu posiadania lokat bankowych,