rozliczanie składek ubezpieczeniowych

Zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych

Czym jest ubezpieczenie? Na wstępie niniejszego artykułu należy wyjaśnić znaczenie zagadnienia podstawowego, jakim jest ubezpieczenie. To rodzaj obowiązku ciążącego na firmie ubezpieczeniowej, który wynika z umowy zawartej z osobą fizyczną. Stanowi zabezpieczenie finansowe dla szkód powstałych na mieniu, zdrowiu i życiu. Innymi słowy: jest to asekuracja pieniężna dla strat mogących wystąpić w przyszłości; nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych i chorób. Początki tej instytucji sięgają Starożytnego Rzymu; gdzie pierwsze formy wzajemnej pomocy